LISE: hoe alias van {$fielddef.value} gebruiken

Nederlandse ondersteuning voor CMS Made Simple

Moderator: velden

Post Reply
(M)
Forum Members
Forum Members
Posts: 118
Joined: Tue Mar 18, 2008 11:43 pm

LISE: hoe alias van {$fielddef.value} gebruiken

Post by (M) »

Is er een manier om de alias van een veld-definitie {$fielddef.value} in de LISE module te gebruiken in de summary of detail template?
Ik heb meerdere meerdere Velddefinitie van het type; 'Text input' die ik individueel wil stijlen via bij een class name. Is dat mogelijk?
User avatar
velden
Dev Team Member
Dev Team Member
Posts: 3463
Joined: Mon Nov 28, 2011 9:29 am
Location: The Netherlands

Re: LISE: hoe alias van {$fielddef.value} gebruiken

Post by velden »

Uiteraard is dat mogelijk. De foreach loop door velddefinities is eigenlijk alleen maar nuttig/bedoeld voor situaties waarbij je niet weet welke definities er zullen worden aangemaakt. In de praktijk is dat dus vooral bij voorbeeld-templates.

Code: Select all

$item->fielddefs['FIELDDEF-ALIAS']->value
(M)
Forum Members
Forum Members
Posts: 118
Joined: Tue Mar 18, 2008 11:43 pm

Re: LISE: hoe alias van {$fielddef.value} gebruiken

Post by (M) »

Dank voor de snelle reactie.

Ik kan mij voorstellen dat het vaker voorkomt als er meerdere 'text area' en/of 'text input' als velddefinities aanmaakt zijn, je enkele daarvan anders wilt stijlen. Bijv een <h3> mee geven. Of de alias gebruiken via CSS. Er wordt tenslotte een alias gemaakt voor elke velddefinitie.

Ik weet niet hoe ik het stukje code dat je aangeeft kan verwerken in deze summary template:

Code: Select all

{if $items|@count > 0}

	{if $pagecount > 1}
	<!-- pagination -->
	<p>
		{if $pagenumber > 1}
			{$firstpage}&nbsp;{$prevpage}&nbsp;
		{/if}
			{foreach from=$pagelinks item=page}
				{$page->link}
			{/foreach}
		{if $pagenumber < $pagecount}
			&nbsp;{$nextpage}&nbsp;{$lastpage}
		{/if}
	</p>
	<!-- pagination //-->
	{/if}
	
	<!-- items -->
	{foreach from=$items item=item}
	<!-- item -->
	<div class="item summary-events">
	
		<h2 class="item-title">{$item->title}</h2>
	
		{if !empty($item->fielddefs)}
		<!-- field definitions -->
		<div class="item-properties">
			{foreach from=$item->fielddefs item=fielddef}
	
			{*
				Categories were moved to field definitions.
				If you need Categories, create new Field definition with alias "category"
				and Categories will be available again.
			*}
	
			{if $fielddef.type == 'Categories' && ($fielddef.value != '')}
	
			{* use LISELoader plugin if you need Category information in default module action templates *}
			{LISELoader item='category' force_array=1 value=$fielddef.value assign='cats'}
	
			<!-- categories -->
			<div class="item-category">
				Category: {implode(',', $cats)}
			</div>
			<!-- categories //-->
			{/if}
	
			{if $fielddef.value && $fielddef.type != 'Categories'}

				{if $fielddef.type == 'SelectFile' || $fielddef.type == 'FileUpload'}
     <div class="item-image">
 					<img class="img-fluid" src="{$fielddef->GetImagePath(true)}/{$fielddef.value}">
     </div>
				{elseif $fielddef.type == 'SelectDateTime'}
     <div class="item-date">
 					{$fielddef.name}: {$fielddef.value|cms_date_format}
     </div>
				{else}
					<div class="item-part">{$fielddef.value}</div>
				{/if}
			{/if}
	
			{/foreach}
		</div>
		<!-- field definitions //-->
		{/if}
	
		<a href="{$item->url}">more -></a>
	</div>
<hr>
	<!-- item //-->
	{/foreach}
	<!-- items //-->

{/if}
User avatar
velden
Dev Team Member
Dev Team Member
Posts: 3463
Joined: Mon Nov 28, 2011 9:29 am
Location: The Netherlands

Re: LISE: hoe alias van {$fielddef.value} gebruiken

Post by velden »

Neem afscheid van deze foreach loop:

Code: Select all

{foreach from=$item->fielddefs item=fielddef}
...
{/foreach}
En maak je eigen template met op de juiste plaatsen de eerder genoemde code

Code: Select all

{$item->fielddefs['FIELDDEF-ALIAS']->value}
FIELDEF-ALIAS moet je natuurlijk vervangen door de alias van het betreffende veld.
(M)
Forum Members
Forum Members
Posts: 118
Joined: Tue Mar 18, 2008 11:43 pm

Re: LISE: hoe alias van {$fielddef.value} gebruiken

Post by (M) »

Top, bedankt voor je uitleg. Nu werkt het.
Post Reply

Return to “Dutch - Nederlands”