formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Nederlandse ondersteuning voor CMS Made Simple

Moderator: velden

tristan
Dev Team Member
Dev Team Member
Posts: 368
Joined: Tue May 02, 2006 10:58 am
Location: The Netherlands

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by tristan »

Wat bedoel je precies met een auto-reply formulier? Als je wil dat er ook een mail naar degene gaat die het formulier invult dan kan je het "Email to User-Supplied Email Address" veld daarvoor gebruiken. Dit is overigens iets wat ik niet zou aanraden want dan is het formulier ook meteen een doelwit voor spammers die dan eigenlijk vanaf jouw website ieder email adres kunnen mailen.

De afzender van de mails zal overigens nog steeds een email adres wat geautoriseerd is om mails te versturen vanaf jouw webserver moeten zijn.
janvl
Power Poster
Power Poster
Posts: 923
Joined: Wed Aug 13, 2008 10:57 am

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by janvl »

Hallo,

bedoel je dat in je e-mail een reply-adres staat?

Dat is met formbuilder te realiseren.

MfG
Jan
Adheera
Forum Members
Forum Members
Posts: 200
Joined: Sat Dec 10, 2011 12:19 pm

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by Adheera »

Ha Jan

zou je mij de XML kunnen sturen van het formulier dat bij jou wel werkt
janvl
Power Poster
Power Poster
Posts: 923
Joined: Wed Aug 13, 2008 10:57 am

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by janvl »

Hallo Adheera,

je hebt niet het hele formulier nodig, ik heb dit aan het begin van het formulier bij het veld
waar je aangeeft aan wie je het formulier stuurt.

Code: Select all

<h3>Formulier Aanmelden</h3>
<a href="mailto:{$fld_66}?Subject=Aanmelden%20Klassisch">E-Mail aan Afzender</a><br />
<strong>Verzenddatum</strong>: {$sub_date}<br />
<strong>IP-Adres formulierafzender</strong>: {$sub_source_ip}<br />
<hr />
waarbij $fld_66 het veld is waar ik om het e-mail-adres van de afzender vraag.

Is dat wat je bedoelde?

Mvg
Jan
Adheera
Forum Members
Forum Members
Posts: 200
Joined: Sat Dec 10, 2011 12:19 pm

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by Adheera »

Ik snap het niet Jan
dit is mijn xml, wat moet ik aanpassen?

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<form id="6"
	alias="aanmelding nieuwsbrief">
		<form_name><![CDATA[Aanmelding Nieuwsbrief]]></form_name>
		<attribute key="predisplay_udt"><![CDATA[-1]]></attribute>
		<attribute key="validate_udt"><![CDATA[-1]]></attribute>
		<attribute key="captcha_wrong"><![CDATA[Captcha was niet goed.]]></attribute>
		<attribute key="title_user_captcha"><![CDATA[Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.]]></attribute>
		<attribute key="required_field_symbol"><![CDATA[*]]></attribute>
		<attribute key="submit_javascript"><![CDATA[]]></attribute>
		<attribute key="submit_response"><![CDATA[<h2>Bedankt. Uw bericht is ontvangen.</h2>
{if $fld_70 != "" && $fld_70 != "[unspecified]" }<strong>Voornaam</strong>: {$fld_70}<br />{/if}
{if $fld_44 != "" && $fld_44 != "[unspecified]" }<strong>Achternaam </strong>: {$fld_44}<br />{/if}
{if $fld_156 != "" && $fld_156 != "[unspecified]" }<strong>E-mailadres</strong>: {$fld_156}<br />{/if}]]></attribute>
		<attribute key="css_class"><![CDATA[form]]></attribute>
		<attribute key="list_delimiter"><![CDATA[,]]></attribute>
		<attribute key="input_button_safety"><![CDATA[0]]></attribute>
		<attribute key="use_captcha"><![CDATA[1]]></attribute>
		<attribute key="next_button_text"><![CDATA[Next...]]></attribute>
		<attribute key="predisplay_each_udt"><![CDATA[-1]]></attribute>
		<attribute key="submit_button_text"><![CDATA[Versturen]]></attribute>
		<attribute key="form_template"><![CDATA[{* TABLE FORM LAYOUT / Field titles on Top *}
{* next line sets number of columns for things like checkbox groups *}
{assign var="cols" value="3"}
{literal}
<__script__ type="text/javascript">
function fbht(htid)
	{
		var fbhtc=document.getElementById(htid);
		if (fbhtc)
			{
			if (fbhtc.style.display == 'none')
				{
				fbhtc.style.display = 'inline';
				}
			else
				{
				fbhtc.style.display = 'none';
				}
			}
}
</__script>
{/literal}
{$fb_form_header}
{if $fb_form_done == 1}
	{* This first section is for displaying submission errors *}
	{if $fb_submission_error}
		<div class="error_message">{$fb_submission_error}</div>
		{if $fb_show_submission_errors}
			<table class="error">
			{foreach from=$fb_submission_error_list item=thisErr}
				<tr><td>{$thisErr}</td></tr>
			{/foreach}
			</table>
		{/if}
	{/if}
{else}
	{* this section is for displaying the form *}
	{* we start with validation errors *}
	{if $fb_form_has_validation_errors}
		<div class="error_message" style="display:none">
		<ul>
		{foreach from=$fb_form_validation_errors item=thisErr}
			<li>{$thisErr}</li>
		{/foreach}
		</ul>
		</div>
	{/if}
	{if isset($captcha_error) && $captcha_error != ''}
		<div class="error_message">{$captcha_error}</div>
	{/if}

	{* and now the form itself *}
	{$fb_form_start}
	<div>{$fb_hidden}</div>

	<table{if $css_class != ''} class="{$css_class}"{/if}>
	{if $total_pages gt 1}<tr><td colspan="2">{$title_page_x_of_y}</td></tr>{/if}
	{foreach from=$fields item=entry}
		{if $entry->display == 1 &&
			$entry->type != '-Fieldset Start' &&
			$entry->type != '-Fieldset End' }
		<tr>
			{strip}
			<td valign="top"
			{if $entry->required == 1 || $entry->css_class != ''} class=" 
				{if $entry->required == 1}
					required
				{/if}
				{if $entry->required == 1 && $entry->css_class != ''} {/if}
				{if $entry->css_class != ''}
					{$entry->css_class}
				{/if}
				"
			{/if}
			>
			{if $entry->hide_name == 0}
				{$entry->name}
				{if $entry->required_symbol != ''}
					{$entry->required_symbol}
				{/if}
			{/if}
			</td></tr><tr><td align="left" valign="top"{if $entry->css_class != ''} class="{$entry->css_class}"{/if}>
			{if $entry->multiple_parts == 1}
			<table>
				<tr>
				{section name=numloop loop=$entry->input}
					<td>{$entry->input[numloop]->input}&nbsp;{$entry->input[numloop]->name}{if $entry->input[numloop]->op}&nbsp;{$entry->input[numloop]->op}{/if}</td>
					{if not ($smarty.section.numloop.rownum mod $cols)}
						{if not $smarty.section.numloop.last}
				</tr><tr>
						{/if}
					{/if}
					{if $smarty.section.numloop.last}
						{math equation = "n - a % n" n=$cols a=$entry->input|@count assign="cells"}
						{if $cells ne $cols}
							{section name=pad loop=$cells}
								<td>&nbsp;</td>
							{/section}
						{/if}
				</tr>
					{/if}
				{/section}
			</table>
			{else}
				{if $entry->smarty_eval == '1'}{eval var=$entry->input}{else}{$entry->input}{/if}
			{/if}
			{if $entry->valid == 0}<span style="color:red;">{$entry->error}</span>{/if}
			{if $entry->helptext != ''}&nbsp;<a href="javascript:fbht('{$entry->field_helptext_id}')"><img src="modules/FormBuilder/images/info-small.gif" alt="Help" /></a>
					<span id="{$entry->field_helptext_id}" style="display:none" class="fbr_helptext">{$entry->helptext}</span>{/if}
			
			</td></tr>
			{/strip}
		{/if}
	{/foreach}
	{if isset($has_captcha) && $has_captcha == 1}
	<tr><td>{$graphic_captcha}</td></tr><tr><td>{$input_captcha}<br />{$title_captcha}</td></tr>
	{/if}
	<tr><td>{$prev}</td></tr><tr><td>{$submit}</td></tr>
</table>
{$fb_form_end}
{/if}
{$fb_form_footer}]]></attribute>
		<attribute key="submit_action"><![CDATA[text]]></attribute>
		<attribute key="unspecified"><![CDATA[[unspecified]]]></attribute>
		<attribute key="redirect_page"><![CDATA[-1]]></attribute>
		<attribute key="inline"><![CDATA[0]]></attribute>
		<attribute key="prev_button_text"><![CDATA[Back...]]></attribute>
	<field id="41"
		type="StaticTextField"
		validation_type=""
		order_by="1"
		required="0"
		hide_label="0"
		display_in_submission="">
			<field_name><![CDATA[Title]]></field_name>
			<options>
			<option name="text"><![CDATA[<h2>Aanvraag nieuwsbrief Innerlijke glimlach</h2>]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[]]></option>
			<option name="css_class"><![CDATA[]]></option>
			<option name="helptext"><![CDATA[]]></option>
			<option name="javascript"><![CDATA[]]></option>
			<option name="field_logic"><![CDATA[]]></option>
			<option name="html5"><![CDATA[0]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
	<field id="70"
		type="FromEmailNameField"
		validation_type=""
		order_by="2"
		required="1"
		hide_label="0"
		display_in_submission="1">
			<field_name><![CDATA[Voornaam]]></field_name>
			<options>
			<option name="headers_to_modify"><![CDATA[f]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[]]></option>
			<option name="css_class"><![CDATA[]]></option>
			<option name="helptext"><![CDATA[]]></option>
			<option name="javascript"><![CDATA[]]></option>
			<option name="field_logic"><![CDATA[]]></option>
			<option name="html5"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="default"><![CDATA[]]></option>
			<option name="clear_default"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="sanitise"><![CDATA[1]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
	<field id="44"
		type="TextField"
		validation_type="none"
		order_by="3"
		required="1"
		hide_label="0"
		display_in_submission="1">
			<field_name><![CDATA[Achternaam ]]></field_name>
			<options>
			<option name="length"><![CDATA[80]]></option>
			<option name="readonly"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[]]></option>
			<option name="css_class"><![CDATA[]]></option>
			<option name="helptext"><![CDATA[]]></option>
			<option name="javascript"><![CDATA[]]></option>
			<option name="field_logic"><![CDATA[]]></option>
			<option name="regex"><![CDATA[]]></option>
			<option name="default"><![CDATA[]]></option>
			<option name="html5"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="clear_default"><![CDATA[0]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
	<field id="156"
		type="TextField"
		validation_type="none"
		order_by="4"
		required="1"
		hide_label="0"
		display_in_submission="1">
			<field_name><![CDATA[E-mailadres]]></field_name>
			<options>
			<option name="length"><![CDATA[80]]></option>
			<option name="readonly"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[]]></option>
			<option name="css_class"><![CDATA[]]></option>
			<option name="helptext"><![CDATA[]]></option>
			<option name="javascript"><![CDATA[]]></option>
			<option name="field_logic"><![CDATA[]]></option>
			<option name="html5"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="sanitise"><![CDATA[1]]></option>
			<option name="regex"><![CDATA[]]></option>
			<option name="default"><![CDATA[]]></option>
			<option name="clear_default"><![CDATA[0]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
	<field id="68"
		type="TextField"
		validation_type="regex_nomatch"
		order_by="5"
		required="0"
		hide_label="0"
		display_in_submission="1">
			<field_name><![CDATA[Website*]]></field_name>
			<options>
			<option name="length"><![CDATA[80]]></option>
			<option name="readonly"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[frm_website]]></option>
			<option name="css_class"><![CDATA[website]]></option>
			<option name="helptext"><![CDATA[]]></option>
			<option name="javascript"><![CDATA[]]></option>
			<option name="field_logic"><![CDATA[]]></option>
			<option name="html5"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="regex"><![CDATA[/.+/]]></option>
			<option name="default"><![CDATA[]]></option>
			<option name="clear_default"><![CDATA[0]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
	<field id="47"
		type="StaticTextField"
		validation_type=""
		order_by="6"
		required="0"
		hide_label="0"
		display_in_submission="">
			<field_name><![CDATA[Wil graag ]]></field_name>
			<options>
			<option name="text"><![CDATA[Wil graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en nieuwsberichten van Innerlijke glimlach.]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[]]></option>
			<option name="css_class"><![CDATA[]]></option>
			<option name="helptext"><![CDATA[]]></option>
			<option name="javascript"><![CDATA[]]></option>
			<option name="field_logic"><![CDATA[]]></option>
			<option name="html5"><![CDATA[0]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
	<field id="136"
		type="StaticTextField"
		validation_type=""
		order_by="7"
		required="0"
		hide_label="0"
		display_in_submission="">
			<field_name><![CDATA[privacy]]></field_name>
			<options>
			<option name="text"><![CDATA[Innerlijke glimlach gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. <br>Zie de <a href="https://innerlijkeglimlach.nl/uploads/privacybeleid IG Qi Gong.pdf" target="_blank">Privacy verklaring</a>]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[]]></option>
			<option name="css_class"><![CDATA[]]></option>
			<option name="helptext"><![CDATA[]]></option>
			<option name="javascript"><![CDATA[]]></option>
			<option name="field_logic"><![CDATA[]]></option>
			<option name="html5"><![CDATA[0]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
	<field id="46"
		type="DispositionEmail"
		validation_type=""
		order_by="8"
		required="0"
		hide_label="0"
		display_in_submission="">
			<field_name><![CDATA[Versturen]]></field_name>
			<options>
			<option name="email_subject"><![CDATA[Aanmelding Nieuwsbrief]]></option>
			<option name="send_using"><![CDATA[to]]></option>
			<option name="email_from_name"><![CDATA[Innerlijke glimlach]]></option>
			<option name="email_from_address"><![CDATA[info@innerlijkeglimlach.nl]]></option>
			<option name="email_cc_address"><![CDATA[]]></option>
			<option name="use_bcc"><![CDATA[0]]></option>
			<option name="destination_address"><![CDATA[info@innerlijkeglimlach.nl]]></option>
			<option name="field_alias"><![CDATA[Send]]></option>
			<option name="html_email"><![CDATA[1]]></option>
			<option name="email_template"><![CDATA[<h3>Aanmelding Nieuwsbrief</h3>

<strong>Datum van verzending</strong>: {$sub_date}<br />
<strong>IP adres</strong>: {$sub_source_ip}<br />
<strong>Van de pagina</strong>: {$sub_url}<br />

<hr />
{if $fld_70 != "" && $fld_70 != "[unspecified]" }<strong>Voornaam</strong>: {$fld_70}<br />{/if}
{if $fld_44 != "" && $fld_44 != "[unspecified]" }<strong>Achternaam </strong>: {$fld_44}<br />{/if}
{if $frm_website != "" && $frm_website != "[unspecified]" }<strong>Website*</strong>: {$frm_website}<br />{/if}
{if $fld_156 != "" && $fld_156 != "[unspecified]" }<strong>E-mailadres</strong>: {$fld_156}<br />{/if}]]></option>
			<option name="email_encoding"><![CDATA[utf-8]]></option>
			<option name="file_attachment"><![CDATA[1]]></option>
			<value><![CDATA[]]></value>
			</options>
</field>
</form>


janvl
Power Poster
Power Poster
Posts: 923
Joined: Wed Aug 13, 2008 10:57 am

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by janvl »

Ga naar Fornbuilder
Kies het Formulier
In de lijst met door jou gedefinieerde velden zoek je naar het veld
"resultaten per e-mail aan opgegeven Adressen sturen" (of woorden met gelijke bedoeling - ik werk veel met duits)
dat veld kies je
dan tab "uitgebreide instellingen" de meest rechtse
daar staat het template voor de E-Mail

In de kop zet je zo'n Link als ik beschreven heb met veld 66.

De XML die voor import/export van formulieren gebruikt wordt verander je normaal niet met de hand.

Mvg
Jan
Adheera
Forum Members
Forum Members
Posts: 200
Joined: Sat Dec 10, 2011 12:19 pm

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by Adheera »

Dan staat er op de pagina na versturen 'E-Mail aan Afzender' met het e-mailadres van de klant eronder
Dat moet de klant zelf aanklikken en dan krijgt ie een leeg mailtje met alleen het onderwerp en e-mailadres ingevuld
Daar heb je toch niks aan
janvl
Power Poster
Power Poster
Posts: 923
Joined: Wed Aug 13, 2008 10:57 am

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by janvl »

Dat is gemaakt voor een klant die dat zo wilde.

Misschien kun je proberen duidelijker te formuleren wat je wilt bereiken.

1. de bezoeker vult het formulier
2. ? moet de bezoeker een kopie van zijn ingevulde formulier krijgen
3. ? de beheerder van de Website krijgt een e-mail van cmsms
4. en dann??? wat bedoel je met "autoreply" dat begrip ken ik alleen van e-mailadressen.

Geef ook nog aan welke afzender je in welke E-Mail wilt zien want daar schijn je een bepaald idee
over te hebben.

Als ik duidelijk heb wat je precies wil, dan kan ik zien wat de mogelijkheden zijn.

Mvg
Jan
Adheera
Forum Members
Forum Members
Posts: 200
Joined: Sat Dec 10, 2011 12:19 pm

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by Adheera »

Ha Jan
Klant vult formulier in
na verzenden komt de tekst tevoorschijn 'Dank voor het invullen, je krijgt binnen enkele minuten een bevestiging "
De klant krijgt een mailtje " je hebt het aanmeldingsformulier ingevuld met de volgende gegeven "
En de beheerder krijgt een mailtje " het aanmeldingsformulier is ingevuld met de volgende gegeven "

misschien gebruik ik
janvl
Power Poster
Power Poster
Posts: 923
Joined: Wed Aug 13, 2008 10:57 am

Re: formbuilder stuurt geen mails naar gmail

Post by janvl »

Hallo,

Klant vult formulier in na verzenden komt de tekst tevoorschijn 'Dank voor het invullen, je krijgt binnen enkele minuten een bevestiging "
Dat regel je in Formbuilder - Bevestigings-sjabloon

De klant krijgt een mailtje " je hebt het aanmeldingsformulier ingevuld met de volgende gegeven "
Dat regel je in Formbuilder - het e-mail veld van type "per e-mail aan afzender-adres een kopie sturen" sjabloon in de veld-definitie, rechter tab

En de beheerder krijgt een mailtje " het aanmeldingsformulier is ingevuld met de volgende gegeven "
Dat regel je in Formbuilder - met veldtype "Resultaat per e-mail aan opgegeven adres(sen) sturen" sjabloon in de veld-definitie, rechter tab

Waar zit je probleem?

Mvg
Jan
Post Reply

Return to “Dutch - Nederlands”