Page 1 of 1

ReDirect

Posted: Sat Dec 09, 2006 9:36 pm
by kentask
Hallojsan,
Försöker lägga in en slinga i en mall som förhindrar att de som inte är inloggade får tillgång till denna sidan. Tanken är att de som inte skall se innehållet dirigeras till en ny sida. Nedan är mitt förslag, förutan ReDirecten - KAN NÅN FYLLA I ? PLEASE!!!!!!!!!!
//


{cms_module module=CustomContent}


bla bla osv


{cms_link page='endastmedlem'} (Detta var en hypotes att det borde se ut så här för att få en ReDirect till stånd, men icke. Hjälp!!!)//

Re: ReDirect

Posted: Wed Jan 17, 2007 4:05 pm
by osn
När jag kör redirect på sidor så brukar jag använda detta scriptet, fast vet inte om det fungerar för dig. Jag är inte programmerare, jag bara fuskar lite med hemsidor.

Code: Select all

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10; URL=http://www.google.se">


Hoppas det är till någon hjälp.Dennis